Andrea Ćurić
Juliet Rose

Andrea Ćurić

Področja delovanja: Medosebni odnosi, družinske stiske in konflikti, žalovanje, premagovanje kriz in sprememb, odraščanje in vzgoja, samopodoba.

Staš Žnidar
Juliet Rose

Staš Žnidar

Sistemski psihoterapevt uporabniku pomaga, da učinkoviteje prepoznava in regulira stres ter negativna razvrvrana čustva, se uspešneje sooči s sprejemanjem lastnega stanja, slabo samopodobo in depresijo ter blaži in uči načine obvladovanja simptomov travme.

Juliet Rose

Klavdija Blažič

Dialog, zavedanje in nove izkušnje v terapiji naravno spodbujajo vašo osebno rast in razvoj v življenju. Pri HRV svetovanju je poudarek na preprečevanju ali odpravljanju izgorelosti ter krepitvi vaše psihofizične odpornosti.

Juliet Rose

Urška Vahtar

S človeško toplino in sposobnostjo prepoznavanja potencialov in tudi slepih peg, pomaga ljudem, da (po)skrbijo zase – za duševno, telesno zdravje, sproščanje in dobro počutje.

Mateja Katona
Juliet Rose

Mateja Katona

V kombinaciji znanj iz zakonske in družinske terapije ter fokusing pristopa pomagam ljudem poiskati držo notranje rasti in spoznavanja ter sprejemanja sebe v celoti, skupaj z boleznijo v individualnih srečanjih in izobraževanjih.

Alja Fabjan
Juliet Rose

Alja Fabjan

Svojim klientom pomagam ob najrazličnejših težavah, tudi ob soočanju s fizičnimi in avtoimunskimi boleznimi. Psihoterapevtska obravnava tako osvetljuje in razrešuje ozadje psihološkega vpliva na bolezen, pripomore k sprejemanju bolezni, hitrejši prilagoditvi na spremembe, povezane z njo ter vodi v zmanjševanje simptomov.