Andrea Ćurić
Juliet Rose

Andrea Ćurić

Področja delovanja: Medosebni odnosi, družinske stiske in konflikti, žalovanje, premagovanje kriz in sprememb, odraščanje in vzgoja, samopodoba.