Babiško vodenje nosečnosti in individualna priprava na porod

220,00 VAT

Babiško vodenje nosečnosti in individualna priprava na porod

220,00 VAT

5 individualnih srečanj vodenja nosečnosti in priprave na porod (vsako 45 min)